Política de privacidade

Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do dominio web así coma dos seus contidos pertencen a Queixo e aparte polo que ningún usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos, nin almacenalos baixo ningún soporte físico ou dixital en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada quedando prohibida a modificación ou emprego comercial de calquera parte da mesma. 

Autorízase únicamente o emprego dos contidos do dominio web con fines informativos e de servizo sempre que se faga referencia á fonte. 

O acceso á web non otorga aos usuarios titularidade nin dereito sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin dos seus contidos. 

Queda prohibida a alteración do contido ou estrutura desta páxina web e Queixo e aparte reserva o dereito de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial. 

En caso de detectar calquera actividade susceptible de vulneración, solicitamos ao usuario que nolo comunique a david@queixoeaparte.gal. 

O titular resérvase o dereito a modificar calquera contido sen previo aviso. 

LIGAZÓNS A CONTIDOS 

Queixo e aparte resérvase o dereito a bloquear ligazóns electrónicas dirixidas á web que non conten con autorización previa. En caso de ligazóns a outros sitios, Queixo e aparte libérase de calquera responsabilidade por ditos contidos. Garantizamos que o tratamento dos seus datos se efectúa baixo altos niveis de seguridade. a nosa web emprega protocolo de servidor seguro SSL. 

Juan David Sobral Fariña con DNI 77415818A con domicilio en Rúa da Virxe do Camiño 57, 36003 Pontevedra, como responsable do ficheiro de datos de usuarios, comprométese a respectar a confidencialidade da súa información de carácter persoal. 

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá remitir unha comunicación dende a conta de correo coa que se rexistrou e dirixila a david@queixoeaparte.gal indicando no asunto "sobre datos persoais". 

 Tramitar un alta supón a aceptación das presentes condicións. Toda a información será empregada para procesar pedidos de compra, facilitar a navegación e ofrecerlle información comercial, publicitaria e/ou promocional. Para cumplir cos nosos servicios, Queixo e aparte está obligado a facilitar os seus datos a outras empresas (transportistas, entidades financeiras, etc.) e vostede autorízao.

COOKIES 

Este sitio web emprega cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador ou dispositivo do usuario coa finalidade de permitirlle optimizar a navegación, adecuar o deseño da páxina e mellorar os contidos, co fin último de que os usuarios obteñan o servizo máis satisfactorio. 

Procedencia: Google Analytics 
Nome • _utma • _utmb • _utmc 

Finalidade: Recaban información anónima sobre aas veces que visita o sitio un usuario, calculan o inicio de la sesión e se esta se debe manter abierta, rexistran a orixe das visitas e outros datos estatísticos similares. 

Para utilizar este Sitio Web precisa necesaria a instalación de cookies, que recaban en todo caso información totalmente anónima. 

O usuario poderá eliminalas. 

O titular comprométese a tratar toda a información de xeito confidencial empregándoa unicamente para as accións indicadas e sempre de cconformidade co el previsto no artigo 9 LOPD e no seu regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro. 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

As condicións presentes rexiranse polas leis españolas. Para resolver calquera dúbida, discrepancia ou diverxencia, as partes sométense aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.