Política de privacidade

Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do dominio web así coma dos seus contidos pertencen a Queixo e aparte polo que ningún usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos, nin almacenalos baixo ningún soporte físico ou dixital en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada quedando prohibida a modificación ou emprego comercial de calquera parte da mesma. 

Autorízase únicamente o emprego dos contidos do dominio web con fines informativos e de servizo sempre que se faga referencia á fonte. 

O acceso á web non otorga aos usuarios titularidade nin dereito sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin dos seus contidos. 

Queda prohibida a alteración do contido ou estrutura desta páxina web e Queixo e aparte reserva o dereito de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial. 

En caso de detectar calquera actividade susceptible de vulneración, solicitamos ao usuario que nolo comunique a david@queixoeaparte.gal. 

O titular resérvase o dereito a modificar calquera contido sen previo aviso. 

LIGAZÓNS A CONTIDOS 

Queixo e aparte resérvase o dereito a bloquear ligazóns electrónicas dirixidas á web que non conten con autorización previa. En caso de ligazóns a outros sitios, Queixo e aparte libérase de calquera responsabilidade por ditos contidos. Garantizamos que o tratamento dos seus datos se efectúa baixo altos niveis de seguridade. a nosa web emprega protocolo de servidor seguro SSL. 

QUEIXO E APARTE con domicilio en Rúa da Virxe do Camiño 57, 36003 Pontevedra, como responsable do ficheiro de datos de usuarios, comprométese a respectar a confidencialidade da súa información de carácter persoal. 

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá remitir unha comunicación dende a conta de correo coa que se rexistrou e dirixila a david@queixoeaparte.gal indicando no asunto "sobre datos persoais". 

 Tramitar un alta supón a aceptación das presentes condicións. Toda a información será empregada para procesar pedidos de compra, facilitar a navegación e ofrecerlle información comercial, publicitaria e/ou promocional. Para cumplir cos nosos servicios, Queixo e aparte está obligado a facilitar os seus datos a outras empresas (transportistas, entidades financeiras, etc.) e vostede autorízao.

COOKIES 

Este sitio web emprega cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador ou dispositivo do usuario coa finalidade de permitirlle optimizar a navegación, adecuar o deseño da páxina e mellorar os contidos, co fin último de que os usuarios obteñan o servizo máis satisfactorio. 

Procedencia: Google Analytics 
Nome • _utma • _utmb • _utmc 

Finalidade: Recaban información anónima sobre aas veces que visita o sitio un usuario, calculan o inicio de la sesión e se esta se debe manter abierta, rexistran a orixe das visitas e outros datos estatísticos similares. 

Para utilizar este Sitio Web precisa necesaria a instalación de cookies, que recaban en todo caso información totalmente anónima. 

O usuario poderá eliminalas. 

O titular comprométese a tratar toda a información de xeito confidencial empregándoa unicamente para as accións indicadas e sempre de cconformidade co el previsto no artigo 9 LOPD e no seu regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro. 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

As condicións presentes rexiranse polas leis españolas. Para resolver calquera dúbida, discrepancia ou diverxencia, as partes sométense aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.